Phần mềm quản lý email trên máy tính Thunderbird

Trước đây công việc sử dụng ít Email nên mình không để ý, nhưng 02 năm trở lại đây email sử dụng nhiều nên việc quản lý emai của mình gặp nhiều vấn đề khi hiện tại số lượng email Tú phải check hàng ngày tới 10 hòm thư, bởi vậy mình đi tìm 1 phần mềm quản lý email…