Clone VPS, Server trên Linode

Nếu Vultr có snapshots thì Linode có clone. Chúng khá tương tự về tính năng như giúp các bạn có thể clone, tạo bản backup để khôi phục dễ dàng. Tuy nhiên khác với Vultr, Linode sau khi clone thì cấu hình chúng giữ nguyên, không nhận theo IP mới do đó dịch vụ của bạn bị lỗi, và với…

Chọn VPS, Hosting nước ngoài tốt nhất cho Website Việt Nam

Rất nhiều bạn hỏi mình về sử dụng Hosting, VPS, Server nước ngoài cho Website đặt tại Việt Nam ở đâu tốt. Phần lớn các bạn hỏi điều này vì ít nhiều lo lắng hoặc đã có trải nghiệm không tốt khi đặt hosting ở Việt Nam. Cũng bởi vậy mà mong muốn đặt dữ liệu chuyên ra nước ngoài. 1.…