Cấu hình plugin KeywordLinkss tạo liên kết tự động cho joomla 2.5.x

Trong quá trình thực hiênh chiến dịch SEO thì việc xây dựng liên kết là rất quan trọng, Plugin này cho phép bạn tạo những liên kết bên trong Website một cách hoàn toàn tự động với khả năng quản lý và mở rộng vô cùng mạnh mẽ. Tạo liên kết tự động cho Joomla 2.5.x với KeywordLinks KeywordLinks là…

Thêm Canonical fix duplicate content cho joomla 2.5

Duplicate Content - trùng lặp nội dung là một trong những lỗi kinh điển của Joomla mà ai sử dụng từ 2.5.x trở xuống đều dính (Bản 3.5 mới fix triệt để - chưa chắc chắn 100%). Joomla là một nền tảng rất phổ biến tại Việt Nam, bài viết muốn hỗ trợ bạn giải quyết triệt để vấn đề…