Fix lỗi Create Database khi import file sql

Đợt này mình có backup database thì mới phát hiện ra 1 vấn đề là khi sử dụng Terminal để backup Database với lệnh mysqldump (hoặc sử dụng cái script auto backup mình có chia sẻ ở đây). Google cũng không thấy bạn nào nói về nó nên Tú cũng viết trên kinh nghiệm của mình, biết đâu lại giúp…