Khi chúng ta chuyển đổi gữa http và http. Vì một lý do nào đó bạn sẽ cần chuyển đổi qua lại. Có rất nhiều cách để làm việc này, nhưng nếu bạn nào cũng như Tú chủ yếu sử dụng cloudflare như 1 nơi để quản lý tên miền thì hiểu về tính năng Page Rules trên cloudflare sẽ…

Đừng cài SSL khi chưa đọc bài viết này.

Bạn đang chuẩn bị cài đặt https cho website của mình, sau đây là một số trải nghiệm của Tú rút ra sau khi tích hợp https được 1 tháng. Bài viết xem xét 2 vấn đề một là thứ hạng từ khóa và hai là thời gian index cho bài viết. Về vị trí từ khóa? Hiện tại về…