html căn bản cho SEO

Tiếp tục những chủ đề về SEOer, hiện tại có rất nhiều người học về SEO, tuy nhiên có khá nhiều kiến thức bạn cần trang bị thêm để trở thành một Seoer chuyên nghiệp. Website được viết chủ yếu bằng HTML và CSS, bình thường nó chiếm tới 60% công việc của một website cần phải xử lý. Chính…