Thuê Hosting ở Việt Nam hay nước ngoài

Bạn đang thuê hosting, VPS ở Việt Nam và muốn chuyển đi nước ngoài? Bạn mới xây dựng Website và lo lắng không biết nên đặt Website của mình ở đâu, đặt ở Việt Nam hay chuyển nó ra nước ngoài... có rất nhiều lý do, nhưng hôm nay Tú muốn nói cho các bạn biết câu trả lời dựa vào…