Google Webmaster (Google Console) hiện tại đã cho xuất dữ liệu truy vấn (query) và trang (url), chúng không còn bị ẩn như trước. Thậm chí trước đây google còn có 1 mục là không cung cấp (not provided) trong Google Analytics. Về cơ bản, nếu bạn chỉ tối ưu thông thường thì công cụ của Google hiện tại cho…

Sơ đồ trang web (sitemap) không được lập chỉ mục

Bất kỳ một người làm SEO nào cũng phải nắm vứng công cụ Google Webmaster Tools . Trong đó việc gửi sitemap.xml cho Google qua đây là bắt buộc với bất kỳ dự án SEO nào, nhưng có một vấn đề là số lượng gửi và được lập chỉ mục một số website thường rất thấp, trong bài viết này…