Cập nhật Google AMP Cache

Mặc định Google AMP Cache sẽ tự động lấy rất nhanh sau khi website của bạn tích hợp AMP. Thông thường việc này không quá 24h. Hiện tại với việc bổ xung thêm menu AMP vào trong giao diện mới của Google Webmaster Tools, có vẻ như Google sẽ ưu tiên và dành sự quan tâm cho dự án AMP…