Account Change

Mình có xem một số hướng dẫn trên mạng về chuyển đổi quyền sở hữu tên miền tại Godaddy.com thấy có vẻ khó và không chi tiết, một số liên kết bị gãy. Nên mình làm một bài hướng dẫn mới chi tiết và đẩy đủ hơn. Việc chuyển đổi này sử dụng cho việc khi các bạn mua bán…