Check duplicate content trong seo

Trong SEO thì việc xây dựng nội dung là rất quan trọng, chúng ta hầu hết đều tham khảo nội dung sau đó mới viết. Ai cũng hiểu rằng Google ưu tiên nội dung mới và tốt do đó nội dung mới hấp dẫn là lợi thế trong SEO,... phần mềm hỗ trợ bạn biết chính xác tỷ trùng lặp…