Mình hiện đã dùng DokuWiki tới thời điểm viết bài này là 4 năm. Mục đích chính của việc dùng DokuWiki là mình cần một nơi để ghi lại các hướng dẫn, tài liệu sử dụng nội bộ mà không thể chia sẻ ra bên ngoài. “Nỗi kinh hoàng của giây phút ấy”, vị vua tiếp tục, “ta sẽ không…