Kết quả với hơn 6000 file

Khi sử dụng lưu trữ S3 Object Storage, ngoài việc phải di chuyển file, chúng ta cũng sẽ cần một số chỉnh sửa hàng loạt ví dụ như ảnh từ private chuyển qua public. Với số lượng ít các bạn nên sử dụng trình duyệt, còn với số lượng nhiều thì cách duy nhất là sử dụng ứng dụng command…

Digital Ocean (DO) có Object Storage, Tú cũng đang tích hợp vào một số Website thì mới phát hiện ra một số điểm bạn cần lưu ý để không mất thời gian di chuyển dữ liệu. Ưu điển của lưu trữ theo hướng đối tượng là không quan tâm nhiều tới việc sắp xếp nó. Tuy nhiên nên bạn đang…