Nghề Content Marketing, làm sao đẻ sống?

80% người làm content marketing chẳng định nghĩa được nó là gì? Vì sao bài viết của bạn chỉ đáng giá là 25k, 30k hay 50k chứ không phải là nhiều hơn? Nếu bạn chỉ coi content là một việc làm bán thời gian khi bạn rảnh thì bài viết này không rành cho bạn. Còn nếu bạn xác định…

Check duplicate content trong seo

Trong SEO thì việc xây dựng nội dung là rất quan trọng, chúng ta hầu hết đều tham khảo nội dung sau đó mới viết. Ai cũng hiểu rằng Google ưu tiên nội dung mới và tốt do đó nội dung mới hấp dẫn là lợi thế trong SEO,... phần mềm hỗ trợ bạn biết chính xác tỷ trùng lặp…