Khi chúng ta chuyển đổi gữa http và http. Vì một lý do nào đó bạn sẽ cần chuyển đổi qua lại. Có rất nhiều cách để làm việc này, nhưng nếu bạn nào cũng như Tú chủ yếu sử dụng cloudflare như 1 nơi để quản lý tên miền thì hiểu về tính năng Page Rules trên cloudflare sẽ…