Squild là một là một phần mềm proxy, nó hỗ trợ đầy đủ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP... Việc sử dụng proxy sẽ giúp bạn ẩn danh trên Internet và có thể tăng cường tốc độ sử dụng mạng Internet. Tạo password cho Squid Proxy trên CentOS Có nhiều hướng dẫn cài đặt Squid trên các VPS, nhưng trong…