Google thu thap thon gtin va xep hang tu khoa

Có rất nhiều câu hỏi có gửi đến cho mình, và rất nhiều vấn đề liên quan. Nhưng Tú nhận thấy bạn hoàn toàn có thể hiểu, và tự trả lời cũng như phát triển thêm kỹ năng trong SEO nếu bạn nắm bắt rõ Google hoạt động ra sao, chúng thu thập thông tin như thế nào để giải…