Bảo mật 2 lớp thư mục wp-admin

Để nâng cao tính năng bảo mật Website sử dụng Worpdress ngoài các cách thông thường, chúng ta còn 1 cách khá hiệu quả và nhanh chóng, không làm chậm website đó là cài đặt mã bảo mật cấp 2 cho thư mục wp-admin . Trong 1 số trường hợp bị tấn công brute force thì việc này càng trở nên…