Slide chia sẻ tại sự kiện Affiliate Summit 2017 tại TP HCM do Unica tổ chức. Đây không phải là 1 slide làm với mục đích bán hàng, vì mình là xây dựng cộng đồng nên góc nhìn theo hướng này. Khi tệp người dùng của mình lớn thì việc nghiên cứu và hiểu người dùng càng trở nên quan…