Thời gian gần đây áp lực của mình khá nhiều, hôm nay quyết định dành thời gian viết 1 bài, 1 là để giải tỏa áp lực, 2 là chia sẻ thêm 1 góc nhìn của bản thân về trao lưu startup bởi hơn ai hết, những người đang làm starup như mình có những lúc chỉ mong được đi…