Lấy danh sách url từ Google

Mình đang gặp 1 truờng hợp cũng khá đặc biệt về việc google không cập nhật AMP mặc dù mình đã làm đủ các cách. Do bên đối tác này, phần server mình không can thiệp được, sau nghi tìm hiểu thì mình thấy việc gửi request tới AMP Project sẽ giúp Google AMP cache cập nhật ngay lập tức.…

Cập nhật Google AMP Cache

Mặc định Google AMP Cache sẽ tự động lấy rất nhanh sau khi website của bạn tích hợp AMP. Thông thường việc này không quá 24h. Hiện tại với việc bổ xung thêm menu AMP vào trong giao diện mới của Google Webmaster Tools, có vẻ như Google sẽ ưu tiên và dành sự quan tâm cho dự án AMP…