Google có hai hình thức để gắn mã nhúng quảng cáo Gắn tự động, do Google đề suấtGắn thủ công, do quản trị Web quyết định Thường thì việc gắn tự động sẽ làm phá vỡ cấu trúc và bố cục trang nếu Website của bạn có bố cục chia theo các cột và gồm nhiều thành phần, do đó…