Lỗi 404 là gì và cách xử lý chúng

Có một vài bạn hỏi mình về lỗi 404 là gì? Tú cũng đã thử trên Google thì chưa thấy hài lòng lắm, nên chia sẻ ý kiến của mình về lỗi 404 và cách xử lý 404 tốt cho SEO. Lỗi 404 là gì? (404 error page) Lỗi không tìm thấy trang (page not found). Lỗi này xuất hiện khi…