[Review Sách] Kể chuyện thông qua dữ liệu – Cole Nussbaumer Knaflic

Contents Nội dung cuốn sách Kết luận Bài viết này mình sẽ đưa ra đánh giá của bản thân sau khi đọc xong cuốn Storytelling with Data của tác giả Cole Nussbaumer Kanaflic. Đây là một trong những cuốn bán chạy nhất trên Amazon và đã có bản dịch tiếng Việt của dịch giả Hồ … Đọc tiếp [Review Sách] Kể chuyện thông qua dữ liệu – Cole Nussbaumer Knaflic