0
0 Comments

Mình đang khởi động bán hàng Amway, mình muốn làm 1 trang chuyên về 1 sản phẩm để bán hàng, rồi từng web vệ tinh như vậy, rồi mình muốn làm 1 web lớn tổng từ các web vệ tinh đó thì web lớn đó còn nên dùng Blogger luôn không hay viết 1 trang web đàng hoàng không dựa vào blogger nữa?

Add a Comment