0
0 Comments

Chào Tú Cao, Mình sử dụng blogger theme landing page 3s v2.3 của bạn và mình không biết thay đổi độ rộng của web như nào? Có vẻ theme này hơi bé, mình muốn cho rộng ra và có 2 banner chạy 2 bên thì làm thế nào. Mình cảm ơn

Add a Comment