0
0 Comments

Web của mình bán hàng nước ngoài, từ khóa chính mình chọn là từ khóa của nước mình bán. Nhưng có rất nhiều sản phẩm thì nên chọn từ khóa như thế nào ạ.
Thí dụ mình lấy từ khóa là “Hàng Nhật” thì sản phẩm mỹ phẩm lấy từ khóa “Mỹ phẩm của Nhật” có được ko hay phải bắt buộc lấy “mỹ phẩm hàng nhật”

Add a Comment