0
0 Comments

Em có website gocmienphi.com nhưng layout mặc định của bài viết nhỏ quá. nên em đã thêm css 
/*Post content*/
#primary {
width: 70%;
max-width: 100%;
}
/*Full container for both primary and secondary*/
.container {
margin: 0 auto;
max-width: 90%;
}
để phần bài viết lớn hơn. Mặc định theme đã có responsive rồi. Sau khi thay đổi Giao diện dùng trên máy tính thì được nhưng nó luôn bị thu hẹp 70% như trên code lại trên các thiết bị khác. Anh có cách nào có thể có thể full width trên các thiết bị khác không ạ

Add a Comment