0
0 Comments

Chào Tú
Trong Joomla có cái module này : 
Redirect Manager: Links
Không biết nó redirect 301 hay 302 vậy Tú
Cảm ơn bạn

Add a Comment