0
0 Comments

Bạnh cho mình hỏi lỗi này khi tạo 1 fb ads , tks bạn ::
Không thể chạy quảng cáo: Hãy cập nhật (các) URL trang web
Quảng cáo này hiện không chạy vì quảng bá nội dung vi phạm Chính sách quảng cáo.
Chúng tôi áp dụng các chính sách của mình để bảo vệ người dùng và xây dựng một cộng đồng toàn cầu tích cực.
Bạn có thể kiểm tra trạng thái xem xét lại của mình trong Hộp thư hỗ trợ.

Add a Comment