0
0 Comments

Hi anh Tú Cao, Hiện tại em muốn giới thiệu dịch vụ của mình cho một số người qua mail. Khi gửi bcc hoặc cc cho nhiều người thì báo chặn không gửi được, chỉ gửi được từng người một. mail em dùng là mail cá nhân.

Add a Comment