0
0 Comments

Em có website là: Bomhutchankhong.vn về bơm hút chân không. E đã onpage cho tilte của web là: Bơm hút chân không – Chuyên sửa chữa bơm chân không 
Tuy nhiên, trên tìm kiếm của GG lại chỉ hiển thị: Bơm hút chân không. Dẫn đến site của e không thu hút được khách hàng dù đang ở top 1, 2 
Nên e muốn hỏi anh có cách hào thay đổi hiển thị Title của website trên GG tìm kiếm không?
E cảm ơn anh.

Add a Comment