0
0 Comments

Em chào anh. Với một người đã từng làm seo thì anh đã quản lý các dự án seo như thế nào ạ. Có các chỉ số gì cần quan tầm. Và lấy cái gì đo lường. Anh có bảng đo lường của 1 dự án cụ thể nào không cho em xin?

Add a Comment