0
0 Comments

Hi anh Tú!
1. Website em hiện tại là: biluxury.vn , khi em kiểm tra bằng seoquake thì thấy các thẻ ok, nhưng khi kiểm tra bằng seodoctor thì lại đc có 85%, nó báo H1 và H2 bị lỗi, em cũng không rõ lỗi gì vì trên seooquake, web developer thấy ổn rồi.
2. Có công cụ gì để kiểm tra xem web có bị lỗi code không anh? tại vì thỉnh thoảng web em lại bị đơ, vào rất chậm, mà nghe anh bạn của bạn em bảo là web đang bị lỗi code tùm lum.
Thanks anh! 

Add a Comment