0
0 Comments

Chào Tú Cao,
Web mình mới bị dính tác vụ thủ công, báo liên kết bất thường, spam trong WMT. Mình đã disallow 1 số link xấu theo WMT gửi về hướng dẫn nhưng vẫn chưa hết! Có cách nào khắc phục được hoàn toàn không? Mình rất muốn được sự trợ giúp từ Tú Cao và các bạn!
Mình xin cám ơn nhé!
Nội dung thư:
Các liên kết đến bất thường vẫn tồn tại trên 21 tháng 2, 2018
Tới: Quản trị viên web của ,
Để đáp ứng yêu cầu xem xét lại, Google đã xem lại trang web của bạn nhằm tìm ra các vi phạm Nguyên tắc quản trị trang web của Google. Dựa trên kết quả xem lại này, Google vẫn cho rằng có mẫu liên kết tới trang web của bạn cố làm thăng hạng xếp hạng trang web đó trong kết quả tìm kiếm. Vì vậy, khi xác định xếp hạng trang web của bạn, chúng tôi sẽ tiếp tục giảm hạng các liên kết đến trang web của bạn dưới dạng hệ số trong tính toán của mình. Sau khi đã xóa phần lớn các liên kết bất thường này, bạn hãy gửi một yêu cầu xem xét lại khác. Sau khi đánh giá lại trang web của bạn đồng thời xác định rằng bạn đã tuân thủ các nguyên tắc của chúng tôi, chúng tôi sẽ xóa thao tác thủ công này.
Dưới đây là một số URL mẫu mà chúng tôi đã tìm thấy các liên kết bất thường tới trang web của bạn. Danh sách này chưa đầy đủ.

Add a Comment