0
0 Comments

A Tú ơi, e dùng phần mềm iscanpro để quét link của 1 trang con thì nó sẽ quét mỗi trang con đấy hay nó sẽ quét hết cả trang chủ và các trang con khác ạ? e cảm ơn!

Add a Comment