0
0 Comments

Em chào anh, em mới làm bên mảng content nhưng em vẫn chưa hiểu làm sao tạo 1 content thu hút người đọc, giọng điệu như thế nào.  Như khi em viết bài review về sản phẩm. Anh cho em hỏi content trên fb và content trên web khác nhau ở những điều gì?     

Add a Comment