0
0 Comments

mình thấy một site dùng all in one seo pack: vào khi bài viết xem code thì nó báo như sau
All in One SEO Pack 2.2.5.1 by Michael Torbert of Semper Fi Web Designob_start_detected [-1,-1]
còn site của mình thì là 
All in One SEO Pack 2.2.7.2 by Michael Torbert of Semper Fi Web Design[802,863]
 
cho mình hỏi là cái giá trị trong ngoặc vuông kia có nghĩa như nào, và cái chữ Designob_start_detected nữa sao của mình không có
cảm ơn bạn !

Add a Comment