0
0 Comments

Để cài đặt mã theo dõi chuyển đổi, mình thấy google ads có cho một đoạn code nói cần gắn vào thẻ </body> của trang mà khách hàng được đưa tới sau khi 1 chuyển đổi thành công.  Mình kg biết là gắn nó vào đâu trong wordpress. Vì nếu gắn trong thẻ </body> của wp thì nó sẽ hiển thị toàn trang,    Cám ơn nhé.  Thanks   

Add a Comment