0
48 Comments

Chào Tú.
Mình có trang web về nội thất: Thegioiremviet.com . Mình check trong GWT thì báo nội dung cũng như tiêu đề trùng lặp nhiều quá. Bạn có thể hướng dẫn cho mình đặt thẻ canonical để tránh trùng lập nội dụng được không? Web mình dùng mã nguồn PHP mà mình không biết phải đặt thẻ Canonical chỗ nào, trên trang index.php hay trong file .htaccess. Hôm trước mình có đặt <link rel=”canonical” href=”http://thegioiremviet.com” />thử trong file index.php nhưng vào các trang khác đều trỏ về trang chủ. Còn nếu làm thủ công đặt canonical cho từng trang mình phải làm sao? Rất cám ơn nhận được tư vấn từ Tú.

Add a Comment