0
0 Comments

Chào Tú! Mình mới tạo một blog sau: http://tienganhgiaotiephaiphong.blogspot.com/
Như hiện tại các font chữ ở thanh menu và thanh tiêu đề đều bị lỗi khi đánh tiếng Việt.
Mình có thay đổi font ở đoạn code này sang font tiếng Việt: Arial, Times New Roman.
 <link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=Arial’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/>
Nhưng Menu và các thanh tiêu đề chữ vẫn bị lỗi!
Nhờ Tú khắc phục lỗi trên giúp mình.
Mình xin hậu tạ nếu có dịp cậu ra Hải Phòng chơi!
 
Thanks!
 

Add a Comment