0
0 Comments

Kính chào thầy Tú Cao,
Tôi đọc bài của thầy về cách sử dụng google analytics. Đề nghị thầy bớt chút thời gian cho ví dụ giải thích thêm cách điền Thông số truy tìm trong View settings google analytics. Web của tôi là dothosonxuyen.com.
Trân trọng cảm ơn thầy

Add a Comment