0
0 Comments

Không rõ mình chèn code thế nào, giờ trong phần bố cục của mình có 2 mục ” Bài đăng trên Blog”

  • 1 Là nằm dưới Main là mặc định của Template rồi.
  • 2 là nằm bên sidebar; có 1 vấn đề mình đang vướng mắc ở đây là: Phần nội dung của các bài đăng lại hiển thi toàn bộ trên Sidebar này. Giờ mình muốn xóa bỏ nguyên mục các bài đăng và nội dung ở đây mà không ảnh hưởng gì đến mục ” Bài đăng trên Blog” mặc định của Blog thì làm thế nào. Bạn giúp mình nhé.

Add a Comment