0
0 Comments

 Blog của mình : http://hoang-jy.blogspot.com/ 
Hiện tại bị lỗi chia sẽ lên face không hiển thị hình ảnh . 
Search trên google làm theo hướng dẫn https://developers.facebook.com/tools/debug/og/object/  
Được báo 2 lỗi này  
Like Button Tag Missingog:image is missing. The og:image meta tag is necessary for Facebook to render a News Feed story that generates a high click-through rate. Inferred Property
The \’og:image\’ property should be explicitly provided, even if a value can be inferred from other tags.
Vậy cho xin hỏi bạn Tú Cao lỗi này xử lý như thế nào . xin bạn hướng dẫn giùm . Cảm ơn 

Add a Comment