0
0 Comments

Web mình có mắc lỗi về tác vụ thủ công: Đánh dấu trên một số trang trên trang web này dường như sử dụng các kỹ thuật như đánh dấu nội dung ẩn với người dùng, đánh dấu nội dung không liên quan hoặc gây hiểu lầm và/hoặc hành vi lôi kéo khác vi phạm nguyên tắc về chất lượng đoạn mã chi tiết của Google. Tìm hiểu thêm. khi click vào tìm hiểu thêm sẽ hiện ra :  Nếu bạn thấy thông báo này trên nhanh tay trang, nó có nghĩa là Google đã phát hiện ra một số đánh dấu trên các trang của bạn có thể sử dụng kỹ thuật mà là bên ngoài của chúng tôi giàu snippets hướng dẫn , ví dụ như đánh dấu nội dung ẩn với người dùng , đánh dấu không thích hợp hoặc nội dung sai lạc, và / hoặc hành vi lôi kéo khác. Kết quả là, Google đã áp dụng một hành động hướng dẫn để các phần bị ảnh hưởng của trang web của bạn, có thể ảnh hưởng như thế nào trang web của bạn được hiển thị trong kết quả tìm kiếm. Hoạt động ảnh hưởng đến cách toàn bộ trang web của bạn được hiển thị được liệt kê trong các trận đấu Toàn trang web . Hoạt động ảnh hưởng đến cách chỉ là một phần của trang web của bạn được hiển thị được liệt kê trong các trận đấu một phần . Mình muốn xin sự trợ giúp của Tú Cao và các bạn , rất muốn được khắc phục , và sẵn sàng trả cả phí ạ , mình cám ơn các bạn.

Add a Comment