0
0 Comments

Bạn Tú cho mình hỏi bạn dùng Plugin nào để tạo trang cho người dùng đăng bài ẩn danh như trang của bạn. Mình có tìm một số plugin nhưng không có chức năng up ảnh được như trang này.
Cảm ơn bạn,

Add a Comment