0
0 Comments

Hi anh,
Nhờ anh hướng dẫn cách lưu bộ nhớ của blogspot vào bộ nhớ cache của trình duyệt.
Blog của em bị đánh giá khá thấp về tốc độ (40/100). Khi tải lần đầu, không hiển thị được thanh manu, phải refresh lại 1 lần thì mới hiển thị.
Hy vọng nhận được hướng dẫn vì em là SEOer mới

Add a Comment