0
0 Comments

Chào anh Tú, E mới bắt đầu bán hàng online qua facebook, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, cần tìm hiểu những thông tin tài liệu gì để ứng dụng vào công việc. Những công việc cần thiết cho người mới bắt đầu bán hàng online là gì. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của a!

Add a Comment