0
0 Comments

Anh ơi e có làm 1 blogspot và thấy tamplates đẹp quá và đã vào web tải về. Khi e cài vào blogspot thì toàn bộ đều là tiếng anh và hình ảnh của tamplate mẫu. Anh có thể chỉ cho e cạch sửa html của mẫu được ko a?
 

Add a Comment