All Stories

[Multisite WordPress] Cách đổi domain gốc của hệ thống (MULTISITE PRIMARY DOMAIN)

Khi xây dựng một hệ thống Multisite với WordPress, domain quan trọng nhất trong mạng là domain gốc (primary...

Th2 27 · 1 min read >

[S3 Object Storage] Hướng dẫn sử dụng s3cmd để quản lý trên MacOS

Khi sử dụng lưu trữ S3 Object Storage, ngoài việc phải di chuyển file, chúng ta cũng sẽ cần...

Th2 26 · 1 min read >

[Digital Ocean] Lưu ý khi sử dụng S3 Object Storage

Digital Ocean (DO) có Object Storage, Tú cũng đang tích hợp vào một số Website thì mới phát hiện...

Th2 26 · 1 min read >

Di chuyển nhiều bài viết về 1 danh mục trên Wordpres

Trogn quá trình thay đổi, tối ưu lại cấu trúc Website để làm SEO hay quản lý, bạn chắc...

Th2 20 · 1 min read >

Sao lưu, theo dõi, cập nhật hệ thống Website WordPress với Managewp

Có một vấn đề khi Tú sử dụng và xây dựng rất nhiều Website trên nền tảng WordPress cho...

Th2 20 · 3 min read >

Quản lý tệp tin trên S3, FTP, SFTP, WebDAV (Amazon, DigitalOcean, Google Cloud…) với Cyberduck

Có một ứng dụng khá hay dành cho Client là Cyberduck, ứng dụng này cho phép bạn quản lý và...

Th2 12 · 2 min read >

Tạo Key (.ppk key và OpenSSH key) cho Windows và Macos truy cập Server

Mình thật sự rất bực khi chuyển từ Windows qua Macos nên phải viết bài này. Trước nay quen...

Th1 21 · 3 min read >

Tạo password cho Squid Proxy trên CentOS

Squild là một là một phần mềm proxy, nó hỗ trợ đầy đủ các giao thức HTTP, HTTPS, FTP…...

Th1 21 · 1 min read >